Chủ nhật, 16/06/2019.
Giấy chứng nhận nhà thầu

1. Chứng nhận nhà thầu của hãng sơn KCC

2. Chứng nhận nhà thầu của hãng sơn NIPPON

3. Chứng nhận nhà thầu của hãng sơn JOTUN

4. Chứng nhận nhà thầu của hãng sơn CHOKWANG

Liên hệ phòng kinh doanh :
Mr.Trường : 0993.108.108
Mr.Tú : 0994.108.108
Mr.Hùng : 0995.108.108
Mr.Nam : 0996.108.108
Mr.Thắng : 0997.108.108